Aktualności Drukuj Zapisz

Gminny Konkurs Filatelistyczny na projekt znaczka pocztowego "Kiedy pomagam zmieniam świat"

Zapraszamy przedszkolaki wraz z rodzicami do konkursu organizowanego przez Zespół Szkół w Kamionce .

Regulamin Gminnego Konkursu Filatelistycznego na projekt znaczka pocztowego

 pt. „Kiedy pomagam zmieniam świat”.

I. Organizatorzy: Zespół Szkół w Kamionce

II. Uczestnicy: Przedszkolaki  i uczniowie z placówek oświatowych Gminy Kamionka, w tym z: Przedszkola Samorządowego w Kamionce, Szkoły Podstawowej w Samoklęskach oraz Zespołu Szkół w Kamionce.

III. Cele konkursu: - rozwijanie wiedzy uczniów na temat pracy różnych organizacji udzielających pomocy osobom potrzebującym, w tym działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, - wdrażanie uczniów do działań na rzecz wolontariatu i rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych osób, - rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży, - popularyzowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych, - rozwijanie współpracy pomiędzy placówkami  oświatowymi Gminy Kamionka oraz organizacjami pomocowymi.

 

IV. Zasady konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie szkoły podstawowej.

2. Tematem pracy ma być rozwinięcie myśli przewodniej konkursu: „Kiedy pomagam zmieniam świat”. 3. Pracę wykonujemy na kartce papieru w formacie A4 (297mm x 210 mm).

4. Na pracy możemy dopisać napis „Polska” oraz cenę nominalną znaczka np. 3 zł.

5. Technika pracy: dowolna.

6. Prace przekazujemy do dnia 15 maja 2023 r. ( nauczyciele świetlicy lub sekretariat szkoły). Praca opisana: Nazwisko i imię autora, klasa oraz nazwa placówki. Można dopisać, kto z nauczycieli kierował pracą ucznia.

7. Kategorie wiekowe:

- oddziały przedszkolne i klasy I szkoły podstawowej

– I, II i III nagroda,- klasy II-III szkoły podstawowej

- I, II i III nagroda, - klasy IV-VIII szkoły podstawowej – I, II, III nagroda.

Przewidujemy również przyznanie wyróżnień.

8. Nagrody: - w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz walory filatelistyczne.

9. Kontakt do szkoły: Sekretariat 81 8527009 / nauczyciele świetlicy.

V. Wydarzenia towarzyszące konkursowi:

1. Uroczyste wręczenie nagród przewidziane jest 18 maja 2023 r. o godz. 10:30.

2. Imprezie towarzyszyć będzie okolicznościowa wystawa filatelistyczna:  100 – lecie Polskiego Czerwonego Krzyża, autor: Pan Andrzej Żeromski. 3. Przewidziane jest spotkanie z pracownikami Polskiego Czerwonego Krzyża.

VI. Inne postanowienia:

1. Wszystkie sprawy związane z organizacją konkursu, które nie zostały ujęte w Regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

2. Prace można składać w przedszkolu .

Organizatorzy: Sławomir Grzelak Agnieszka Karwat Joanna Głos

Autor: Przedszkole Samorządowe w Kamionce
Powrót
Logo Biuletyn informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Godło polski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dziecko z aparatem
Galeria
Laptop
Nauczanie online
Osoba podpisująca dokument
Statut
Telefon
Kontakt