Aktualności Drukuj Zapisz

Konkurs wielkanocny !

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. "Ozdoby wielkanocne" :)

"WIELKANOCNE OZDOBY" – WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Przedszkole Samorządowe w Kamionce serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami do udziału w wewnątrz-przedszkolnym konkursie plastycznym 

pt. "WIELKANOCNE OZDOBY”

 

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów,

 • rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości,

• rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych,

 • kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • wyzwolenie u dzieci chęci do działania,

• wzmacnianie więzi rodzinnych,

• wzbogacanie doświadczeń dzieci dotyczących Świąt Wielkanocnych.

 

Regulamin konkursu:

1.  Konkurs plastyczny adresowany jest do wszystkich dzieci w wieku 3– 5 lat. Zapraszamy serdecznie do udziału wszystkie zainteresowane dzieci oraz ich rodziców.

2. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami Wielkanocnymi z dowolnie wybranych materiałów.

3. Format prac dowolny.

4. Uczestnicy konkursu zgadzają się na przekazanie prac na rzecz kiermaszu organizowanego przez Radę Rodziców.

5. Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną , która zawiera: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, a także wiek dziecka. Do każdej pracy należy załączyć także podpisaną zgodę rodzica na udział w konkursie:

6. Prace należy dostarczyć do Przedszkola

od 27 marca ( poniedziałek) do dnia 31 marca (piątek) 2023 r.  

7. Wystawa wszystkich prac oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 3.04.2023 r.

8. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie Przedszkola Samorządowego w Kamionce

9. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy

 

„ Ja niżej podpisana .................. (imię i nazwisko rodzica) oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................. (imię i nazwisko) w konkursie plastycznym pt. „Ozdoby Wielkanocne” oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i moich, publikacji fotografii naszej pracy plastycznej oraz umieszczenie ich na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Kamionce ”.

 

Wyrażam zgodę ..........................................................................................................................                       .                                                              

 

        ( imię i nazwisko , miejscowość i data)

Autor: Przedszkole Samorządowe w Kamionce
Powrót
Logo Biuletyn informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Godło polski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dziecko z aparatem
Galeria
Laptop
Nauczanie online
Osoba podpisująca dokument
Statut
Telefon
Kontakt