Aktualności Drukuj Zapisz

Informacje dla Rodziców

Informacje dla Rodziców

Informacje dla Rodziców

 
Ze względu na sytuację epidemiczną nie możemy spotkać się z Państwem na zebraniu w przedszkolu, więc  chcę przekazać kilka informacji o pracy przedszkola w tym roku szkolnym:
1.      Udało nam się zrealizować:
- w ramach ogólnopolskiej akcji  „Szkoła pamięta” przedszkolaki zapaliły znicze pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Kamionki, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców w czasie II wojny światowej;
- udział w ogólnopolskiej akcji „”Szkoła do hymnu” – o godzinie 11.11 w dniu 10 listopada 2021 roku dzieci wspólnie odśpiewały 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”
- Dzień Pluszowego Misia
- Andrzejki
- Mikołajki
- rodzinny konkurs plastyczny na ekologiczną, rodzinną ozdobę choinkową (wielkie podziękowania dla Rodziców za zaangażowanie się);
- Kiermasz Bożonarodzeniowy przygotowany przez Radę Rodziców;
- wizyta leśników z Nadleśnictwa w Lubartowie;
- 3  koncerty muzyczne dla dzieci (koncert pieśni patriotycznych; kolędy i pastorałki; piosenki inspirowane poezją J.Tuwima) zrealizowane w ramach działań profilaktycznych finansowanych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; w drugim semestrze będą kolejne koncerty;
- zbieraliśmy dary w ramach akcji „Paczka dla seniora” oraz „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
-przedszkole przekazało przedmioty na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Zespołu Szkół w Kamionce;
- przedszkolaki odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną w Kamionce;
- w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025 zakupiliśmy do biblioteczki przedszkolnej 221 książeczek dla dzieci na kwotę 3750 zł (3000 zł – finansowanie z programu, 750 zł – wkład przedszkola);
- upominki i nagrania występów z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Nasze i Państwa oczekiwania dotyczące różnych atrakcji dla dzieci, które mogłyby się odbyć                w przedszkolu są na pewno większe, ale musimy pamiętać, że cały czas w przedszkolach obowiązują Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (V aktualizacja) https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja.
 
2.      Po raz kolejny apeluję do Państwa, aby do przedszkola przychodziły tylko zdrowe dzieci. Katar, kaszel i problemy żołądkowe to też choroby, które bardzo szybko rozprzestrzeniają się w grupie dzieci. Sytuacja, w której wychowawczyni dzwoni do Rodzica z informacją, że dziecko jest chore, nie jest komfortowa ani dla przedszkola ani dla Rodziców i często wywołuje niepotrzebne emocje. Od uczciwego podejścia Rodziców zależy, czy przedszkole będzie mogło normalnie funkcjonować, a dzieci nie będą się wzajemnie zarażać.
3.      Przypominam Rodzicom o zgłaszaniu nieobecności dzieci najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności, jeśli dziecko ma mieć zwrot opłaty za wyżywienie. Zgłoszenie po godzinie 8.00 skutkuje naliczeniem opłaty za wyżywienie w tym dniu. Nieobecności zgłaszamy w aplikacji  PAN LICZNIK , lub  telefonicznie, SMS na numer przedszkola.
4.      Czasami występują problemy z aplikacją PAN LICZNIK. Jeśli zauważycie Państwo, że są jakieś nieprawidłowości w naliczaniu, prosimy o informację.
5.      Od 14 do 25 lutego 2022 roku będą trwały ferie zimowe. Jest to czas mniejszej frekwencji w przedszkolu. Serdeczna prośba do Rodziców o zgłaszanie dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w czasie ferii do czwartku 10 lutego 2022 roku. Jeśli będzie taka potrzeba, że dziecko nie zgłoszone przyjdzie do przedszkola w tym czasie, to oczywiście zostanie przyjęte. Zapisanie dziecka na ferie ułatwi organizację pracy placówki – zaplanowanie wyżywienia, prace porządkowe.
6.      W tym roku szkolnym przedszkole pełni dyżur wakacyjny w lipcu. W sierpniu dzieci zaprasza  Zespół Szkół w Kamionce. Zapisy chętnych dzieci będą w późniejszym terminie (do przedszkola mogą zapisywać się dzieci z kl „0” ze szkoły, a nasze przedszkolaki mogą uczęszczać w sierpniu do szkoły).
7.      Od 21 do 25 lutego 2022 roku należy złożyć w przedszkolu Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu na rok szkolny 2022/2023. Druki będą do pobrania w przedszkolu. Bardzo istotne jest, aby podać rzeczywiste potrzeby dotyczące czasu przebywania dziecka w placówce. Na etapie przygotowania arkusza organizacji pracy przedszkola na przyszły rok, możliwe jest uwzględnienie zmian godzin pracy przedszkola .
8.      Od 28 lutego do 18 marca 2022 roku  organizowana jest rekrutacja nowych przedszkolaków do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. Wnioski wraz z  załącznikami będą dostępne na stronie internetowej przedszkola oraz w przedszkolu.
9.      Plany przedszkola na II semestr:
- bal przebierańców
- powitanie wiosny
- Dzień Ziemi
- zorganizowanie wystawy prac plastycznych dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamionce
- zorganizowanie przeglądu wierszy polskich poetów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (z zaangażowaniem w to przedsięwzięcie Rodziców)
- udział przedszkola w miejskiej uroczystości nadania sztandaru Miastu Kamionka;
- mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować jakiś wyjazd.
10.   Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup maszyny do popcornu dla dzieci. Na pewno wykorzystamy ją podczas wielu imprez przedszkolnych.
11.   Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową przedszkola i czytania informacji zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Przedszkole kontaktuje się telefonicznie  tylko w sprawach nagłych, wymagających szybkiego i skutecznego poinformowania Rodziców. 
12.    W sprawach bieżących prosimy o kontakt bezpośredni z wychowawcą lub dyrektorem  i wyjaśnianie problemów.

 

Dyrektor Przedszkola

Joanna Podleśna

 

Autor: Przedszkole Samorządowe w Kamionce
Powrót
Logo Biuletyn informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Godło polski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dziecko z aparatem
Galeria
Laptop
Nauczanie online
Osoba podpisująca dokument
Statut
Telefon
Kontakt