Aktualności Drukuj Zapisz

Konkurs „Ekologiczna i rodzinna ozdoba bożonarodzeniowa”

Ozdoby choinkowe

Przedszkole Samorządowe w Kamionce

zaprasza do udziału w konkursie

pt.: „Ekologiczna i rodzinna ozdoba bożonarodzeniowa”

Cele konkursu:

      rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastyczno- technicznych inspirowanych światem przyrody

      czerpanie radości z obcowania z naturalnym materiałem przyrodniczym

      kształtowanie postaw ekologicznych

      rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

      inspirowanie do aktywności twórczej.  integrowanie dzieci przez sztukę.

        kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

       Czerpanie  radości z wspólnie wykonywanej pracy w gronie rodzinnym

Regulamin konkursu:

1.     Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodzin . Zadaniem uczestnika jest wykonanie ozdoby przestrzennej związanej ze świętami Bożego Narodzenia z wykorzystaniem materiałów pochodzenia naturalnego (szyszki, patyki, kora, mech,owoce,  itp.).

2.    Forma pracy-  przestrzenna. ( kartki świąteczne, łańcuchy, stroiki, bombki ,itp.)

3.    Kryteria oceny prac: estetyka, walory artystyczne, pomysłowość.

4.    Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę (Imię, nazwisko, wiek, grupa) należy dostarczyć osobiście do dnia 13.12.2021 r.  do siedziby przedszkola

5.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 14.12.2021 r. Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatorów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola.

6.    Dyplomy i upominki dostarczone zostaną laureatom 15.12.2021.

7.    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych.

8.         Dostarczonych prac nie zwracamy – wszystkie przechodzą na własność
organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu , placówki

i zostaną wystawione na kiermaszu bożonarodzeniowym z  którego fundusze zostaną przekazane Radzie Rodziców.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

 

Autor: Przedszkole Samorządowe w Kamionce
Powrót
Logo Biuletyn informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Godło polski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dziecko z aparatem
Galeria
Laptop
Nauczanie online
Osoba podpisująca dokument
Statut
Telefon
Kontakt